PŘEDNÁŠKY

Nabízím lektorskou činnost k problematice daně z přidané hodnoty v rámci pořádaných přednášek nebo seminářů na všeobecná témata, jako:
- základní kurz znalostí zákona o DPH,
- novely zákona o DPH,
- nejčastější chyby a omyly při aplikaci daně z přidané hodnoty,
i specializovaná témata jako:
- dovoz a vývoz zboží,
- obchodování mezi členskými státy EU,
- uplatnění DPH u nemovitostí – stavební a montážní práce,
- zvláštní režimy – prodej použitého zboží, DPH u cestovních služeb, režim přenesení daňové povinnosti,
- daňové doklady – vystavování, náležitosti, vazba na kontrolní hlášení,
- kontrolní hlášení, vyplňování kontrolního hlášení, promíjení pokut,
Nabízím také možnost provedení jakýchkoliv online kurzů a výuky v oblasti daně z přidané hodnoty.
Zvlášť upozorňuji na možnost uspořádání přednášek pro studenty vysokých škol.