FIREMNÍ ŠKOLENÍ

Pro pracovníky, kteří se při své práci neobejdou bez znalosti zákona o dani z přidané hodnoty nabízím školení, které je možné koncipovat dle potřeb a požadavků zadavatele jak co se týká zaměření, tak co se týká délky školení. Školení lze koncipovat jako informativní s přehledem všech oblastí problematiky DPH i přesně zaměřené na konkrétní oblast této problematiky dle oboru působnosti zadavatele ať již se jedná o problematiku DPH v oblasti průmyslu, obchodu, služeb nebo cestovního ruchu.

Cena školení se odvijí od délky školení a dále dle počtu posluchačů.

Školení se organizuje většinou pro konkrétní firmu či organizaci, na úvodní stránce je však přehled všech veřejně přístupných školení.
Nabízím různé druhy školení od jednodenních, informativních až po několikadenní pro nejnáročnější zájemce.
Školení je možné pořádat v prostorách objednatele nebo v externích zařízeních.
Program školení je možno stanovit individuálně.